Jak kontrolować czas pracy pracowników?

0
36
Jak kontrolować czas pracy pracowników?

Kontrolowanie czasu pracy jest kluczowym aspektem funkcjonowania każdej firmy, która zatrudnia pracowników. Monitorowanie czasu pracy nie tylko zapewnia przestrzeganie przepisów prawa pracy, ale także umożliwia prawidłowe naliczanie wynagrodzenia. Ponadto może przyczynić się do lepszego wykorzystania czasu pracy i poprawy efektywności pracowników. W poniższym artykule odpowiemy na pytanie, jak kontrolować czas pracy pracowników za pomocą nowoczesnych metod i wyjaśnimy, dlaczego warto to robić. 

Kontrola czasu pracy pracowników?

Kontrola czasu pracy pracowników może przyjmować różne formy w zależności od rodzaju pracy czy zakresu obowiązków pracowników. W środowiskach biurowych popularne są systemy bazujące na monitoringu komputera i aplikacje do zarządzania zadaniami. Z kolei w produkcji czy logistyce powszechne są systemy kontroli dostępu z funkcją rejestrowania czasu pracy, wykorzystujące karty zbliżeniowe lub biometrię. 

Program do rejestracji czasu pracy 

Jedną z najważniejszych metod kontroli czasu pracy pracowników jest rejestracja czasu pracy, która pozwala na prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy.

Korzystanie z programu do rejestracji czasu pracy (RCP) umożliwia kontrolowanie:

 • godzin wejść i wyjść z pracy,
 • łącznie przepracowanych godzin,
 • spóźnień,
 • zbyt wczesnych wyjść z pracy,
 • nadgodzin,
 • godzin nocnych,
 • ilość oraz długość przerw,
 • nieobecności.

Rejestracja odbywa się za pomocą elektronicznych urządzeń (tabletów, komputerów czy smartfonów), na których zainstalowany jest program. W zakładzie pracy urządzenie może być np. powieszone na ścianie przy wejściu  do pracy. W pracy zdalnej każdy pracownik instaluje program na swoim własnym telefonie i uzupełnia dane o miejscu wykonywania pracy. Podczas rejestrowania rozpoczęcia i zakończenia pracy program odczytuje lokalizację, która została ustawiona jako miejsce pracy zdalnej. 

Za pomocą tej metody kontroli czasu pracy możesz zredukować ilość spóźnień i przedwczesnych wyjść z pracy. Ponadto dzięki temu, że pracownicy będą pracować od początku do końca zmiany – zwiększysz efektywność w zakładzie pracy oraz ograniczysz koszty pracownicze.

Automatyczna ewidencja czasu pracy

Korzystanie z rejestracji czasu pracy pozwoli Ci także zautomatyzować ewidencję czasu pracy i zadbać o to, aby była zgodna z Kodeksem pracy i nie zawierała błędów. W polskim prawie prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Ma to na celu zapewnienie prawidłowego rozliczenia czasu pracy oraz przestrzeganie praw pracowniczych.

Za pomocą rejestracji czasu pracy będziesz rzetelnie zbierać dane, które po zatwierdzeniu automatycznie zostaną wczytane do ewidencji. 

Rozwiązanie, które łączy w sobie rejestrację czasu pracy, automatyczną ewidencję, a nawet elektroniczne wnioski urlopowe znajdziesz na stronie https://kadromierz.pl/.

Program do monitorowania komputera

W przypadku pracowników pracujących przy komputerach kluczowy może być monitoring komputerów. Narzędzia umożliwiające tego typu kontrolę weryfikują m.in.:

 • częstotliwość ruchów i kliknięć myszy czy pracy klawiatury, 
 • czas otwarcia danej strony, 
 • czas pracy komputera,
 • czas zablokowanego ekranu.

Mało tego, takie narzędzia mogą również analizować aplikacje i strony internetowe wykorzystywane przez pracownika podczas godzin pracy, co pomaga w ocenie efektywności oraz identyfikacji potencjalnych rozpraszaczy. 

Co jednak istotne, pracodawcy muszą pamiętać przy wdrażaniu takich systemów o przestrzeganiu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności i informowali pracowników o zasadach i zakresie monitoringu.

Program do zarządzania zadaniami

Istnieje także wiele programów do kontrolowania czasu pracy pracowników poprzez zarządzanie zadaniami. Tego typu narzędzia pozwalają m.in. na określenie deadline’u czy dodanie czasu, jaki poświęca się na wykonanie danego zadania. Taka kontrola może pomóc oszacować czy dane projekty wykonywane są odpowiednio szybko, a także czy łączny czas poświęcony na zadania jest równy wymiarowi czasu pracy. Jeśli menadżer zauważy, że dany projekt pochłania pracownikowi zbyt dużo czasu – może dać mu wsparcie. Z kolei gdy różnica w zarejestrowanym czasie a wymiarem czasu pracy jest zbyt duża – narzucić więcej obowiązków. 

Podsumowanie

Podsumowując, kontrolowanie czasu pracy jest niezbędnym elementem efektywnego zarządzania firmą. Umożliwia nie tylko przestrzeganie przepisów prawa pracy i właściwe naliczanie wynagrodzeń, ale również zwiększa efektywność pracowników. Istnieje wiele metod monitorowania czasu pracy, w tym programy do rejestracji czasu pracy, które pomagają w kontrolowaniu godzin pracy, nadgodzin, przerw i nieobecności. Monitoring komputerów jest przydatny w środowisku biurowym do analizy efektywności pracy, natomiast programy do zarządzania zadaniami pozwalają na lepsze planowanie i kontrolę nad wykonaniem projektów. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here